Sompolno

Sompolno to gmina miejsko-wiejska, położona w północno-wschodniej części powiatu konińskiego, podzielona na 22 sołectwa. Zajmuje obszar 137 km2, zamieszkały przez 10,5 tys. osób, z czego w Sompolnie 3,7 tys. 

Gospodarka gminy ma charakter rolniczo-przemysłowy. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Blisko 8,8 tys. ha użytków rolnych należy do 1300 gospodarstw rolnych. Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne, jest także 1,1 tys. ha łąk i pastwisk. Gmina jest rejonem o dużych tradycjach warzywniczo-sadowniczych. Sady (głównie jabłkowe) zajmują powierzchnię około 1,4 tys. ha. 

Gmina posiada wiele atrakcji turystycznych, takich jak szlaki turystyczne piesze i samochodowe, a także ośrodki wypoczynkowe oraz pola campingowe nad jeziorami Lubstowskim, Mąkolno, Mostki i Szczekawa.

 Na terenie gminy można znaleźć wiele ciekawostek przyrodniczych, w tym unikalny rezerwat leśny Kawęczyńskie Brzęki ze stanowiskiem jarząbu brekini.

Do ważniejszych zabytków na terenie miasta Sompolno zaliczają się XIX-wieczny neogotycki kościół rzymsko-katolicki, z tego samego okresu pochodzący późnoklasycystyczny kościół ewangelicki, drewnianą kaplicę św. Hieronima z 1732 r. oraz odrestaurowana synagoga. Ponadto w Lubstowie znajduje się neoklasycystyczny pałac z drugiej połowy XIX w. z parkiem krajobrazowym i okazałym starodrzewem, kościół rzymsko-katolicki w stylu wczesnorenesansowym z 1534 r. z barokową dzwonnicą z XVIII wieku. W Mąkolnie zachował się się drewniany kościół rzymsko-katolicki z połowy XVIII wieku z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem datowanym na połowę XVII wieku. W Lubstówku natrafiamy na drugą drewnianą świątynie parafialną z pierwszej połowy XVII wieku.